Welke Engelse staatsman geldt als de grondlegger van het Engelse empirisme

Empirisme is een filosofische benadering waarbij kennis wordt verkregen door middel van ervaring en observatie. In Engeland wordt John Locke algemeen beschouwd als de grondlegger van het Engelse empirisme. Locke’s ideeën over waarneming, kennis en identiteit hebben een grote invloed gehad op de geschiedenis van de filosofie. Dit artikel zal ingaan op het leven van John Locke, zijn filosofie en zijn invloed op de geschiedenis van de filosofie.

Wat is empirisme?

Empirisme is een filosofische benadering die stelt dat kennis wordt verkregen door middel van ervaring en observatie. Empiristen geloven dat alle kennis die we hebben, afkomstig is van onze zintuigen. Empiristen ontkennen het bestaan van aangeboren kennis of ideeën die we van nature hebben.

De grondlegger van het Engelse Empirisme

John Locke wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van het Engelse empirisme. Locke werd geboren in 1632 in Somerset, Engeland. Hij studeerde aan de Universiteit van Oxford en later aan de Universiteit van Christ Church. Na zijn studie werkte hij als arts en als secretaris van Anthony Ashley-Cooper, de eerste graaf van Shaftesbury.

Het leven van John Locke

Locke wordt beschouwd als een van de belangrijkste filosofen uit de geschiedenis. Hij schreef over verschillende onderwerpen, waaronder politiek, religie en onderwijs. Locke was een tijdgenoot van andere belangrijke filosofen, zoals René Descartes, Thomas Hobbes en Francis Bacon. Locke overleed in 1704 in Essex, Engeland.

John Locke’s filosofie

Locke’s filosofie is gebaseerd op empirisme en natuurrecht. Hij geloofde dat alle kennis die we hebben, afkomstig is van onze zintuigen. Locke ontkende het bestaan van aangeboren kennis of ideeën die we van nature hebben. Locke geloofde ook in natuurrecht, waarbij de rechten en plichten van mensen worden bepaald door de natuurlijke wetten van de wereld.

Locke’s ideeën over waarneming

Locke’s ideeën over waarneming staan centraal in zijn filosofie. Hij geloofde dat alle kennis die we hebben, afkomstig is van onze zintuigen. Volgens Locke krijgen we kennis door middel van waarneming en ervaring. Onze zintuigen nemen informatie waar, die vervolgens in onze geest wordt verwerkt. Locke geloofde dat we alleen dat kunnen kennen wat we waarnemen, en dat alles wat buiten onze waarneming valt, niet gekend kan worden.

Locke’s ideeën over kennis

Locke geloofde dat kennis wordt verkregen door middel van waarneming en ervaring. Hij ontkende het bestaan van aangeboren kennis of ideeën die we van nature hebben. Locke geloofde dat we alleen dat kunnen kennen wat we waarnemen. Locke onderscheidde twee soorten kennis: sensationele kennis en reflectieve kennis. Sensationele kennis is kennis die we verkrijgen door middel van onze zintuigen. Reflectieve kennis is kennis die we verkrijgen door na te denken over sensationele kennis.

Locke’s ideeën over identiteit

Locke’s ideeën over identiteit waren een belangrijk onderdeel van zijn filosofie. Hij geloofde dat identiteit wordt bepaald door bewustzijn. Locke ontkende het bestaan van een onveranderlijke ziel. Volgens hem is ons bewustzijn verbonden met ons lichaam en is het afhankelijk van onze waarneming en ervaring.

Locke’s invloed op de geschiedenis van de filosofie

Locke’s ideeën over empirisme en natuurrecht hebben een grote invloed gehad op de geschiedenis van de filosofie. Locke wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne filosofie. Zijn ideeën over waarneming, kennis en identiteit hebben invloed gehad op andere belangrijke filosofen, zoals David Hume, Immanuel Kant en Jean-Jacques Rousseau.

Andere belangrijke Engelse empiristen

Naast John Locke waren er andere belangrijke Engelse empiristen, zoals Francis Bacon, Thomas Hobbes en George Berkeley.

Francis Bacon

Francis Bacon wordt beschouwd als een van de grondleggers van de wetenschappelijke methode. Hij geloofde dat kennis alleen kan worden verkregen door middel van observatie en experimenten. Bacon geloofde ook in inductie, waarbij algemene conclusies worden getrokken op basis van specifieke voorbeelden.

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes was een belangrijke filosoof uit de 17e eeuw. Hij geloofde dat de mens van nature egoïstisch en agressief is en dat alleen een sterke overheid kan zorgen voor stabiliteit en orde in de samenleving.

George Berkeley

George Berkeley was een filosoof uit de 18e eeuw. Hij geloofde dat alles wat we waarnemen, slechts een idee in onze geest is en dat de fysieke wereld niet bestaat buiten onze waarneming.